Christianisering van het landschap

Het geloof speelde in de Hoge en Late Middeleeuwen een alles bepalende rol.

De karakterisering van de Middeleeuwen als ‘Tijdperk van geloof’ is zonder meer correct. Heel het leven was gericht op het hiernamaals. Door gehoorzaam en godvrezend door het leven te gaan en goede daden te verrichten, kon men zich een plaats in de hemel verwerven. De geestelijkheid kon bemiddelen tussen het hemelrijk en het aardse rijk, vooral indien mensen bereid waren na hun dood hun bezittingen aan de kerk te schenken en door het kopen van aflaatbrieven, waarmee de tijd in het vagevuur kon worden beperkt. De kerk was daarmee eigenlijk nog machtiger dan de hertog of lokale heer; de geestelijkheid behoorde in de standenmaatschappij van de Middeleeuwen dan ook tot de eerste stand, de adel tot de tweede stand.

Onderwerpen

Vorming regionale identiteit

De kerstening (chrristianisering) van het landschap

De theorie van de contrastharmonie

Introductie en het belang van kerkklokken