Veel kerken van middeleeuwse oorsprong zijn inmiddels verdwenen.

Middeleeuwse Kerktorens vanuit verschillende perspectieve

Enkele kerken en kerktorens in Zuidoost Brabant hebben de roerige eeuwen doorstaan en staan nog altijd als een baken in het landschap. Deze relicten zijn uniek voor Noord-Brabant. ze vertellen ons veel historisch waardevolle verhalen. Die verhalen worden zichtbaar op de Middeleeuwse Kerktoren Route. Hieronder wordt verteld hoe de torens alleen kwamen te staan, geisoleerd in het landschap. En hoe ze zijn overgeleverd aan onze tijd.