Filmproductie die het verhaal vertelt over het ontstaan van de bijzondere eenzame middeleeuwse kerktorens in Peelland.

In 2013 werd op initiatief van de Stichting Archeologisch Samenwerkingsverband samen met de betrokken heemkundekringen en de Priesterbroederschap St Pius X een filmproductie gemaakt over de historie van de middeleeuwse kerktorens en de negen kerklocaties in Peelland in het bijzonder. Alle filmpjes zijn op een DVD beschikbaar, maar ook toegankelijk via You Tube. Van een aantal verdwenen kerken werd ook een driedimensionale reconstructie gemaakt.
Het gilde brengt een vendelgroet bij de Tomakker in Nuenen.
Het gilde brengt een vendelgroet bij de Tomakker in Nuenen.

Om de informatievoorziening over kerk, toren, omgeving en zijn bijzondere historie verder te verspreiden, zijn opnamen gemaakt voor een bijzondere film over de Kerken in Peelland. Samen met de diverse heemkundekringen is de film gemaakt door Fransen Audiovisuals. Het gaat hierbij om een presentatie met video, beeld en geluid op DVD over het ontstaan van de kerklocaties en de historische gebeurtenissen die alle locaties gemeenschappelijk hebben:

De contouren van de Toren op de Tomakker zijn ter plaatse weer aanwezig.
De contouren van de Toren op de Tomakker zijn ter plaatse weer aanwezig.
De kinderen konden de Toren zoals geschilderd door Van Gogh naschilderen.
De kinderen konden de Toren zoals geschilderd door Van Gogh naschilderen.

Vanuit alle bestaande toegankelijke torens zijn korte video opnamen gemaakt, die het panaroma van de omgeving vanuit de toren laat zien zonder de toren te beklimmen. Het gaat om de locaties van Beek en Donk, Stiphout, Mierlo en Gerwen. Van de verdwenen kerklocaties en hun ontwikkeling werden reconstructies of animaties aan de hand van oude prenten, foto’s en kaartmateriaal gemaakt, in combinatie met actueel beeldmateriaal van de locaties. Verder is er per locatie een video worden gemaakt waarin “het verhaal” van die specifieke locatie wordt vertelt door een lokale verteller; dit is per locatie iemand anders. Daarnaast wordt het verhaal ondersteunt met beeldmateriaal (foto’s, film of prenten) die direct met het verhaal te maken hebben. Indien mogelijk laat de verteller ook objecten zien die met het verhaal te maken hebben (archeologische vondst).