Tijdsplan onderzoeksresultaten

Door meerdere archiefbronnen, zoals schepenprotocollen, cijnsregisters en dergelijke, te raadplegen en te combineren is het mogelijk om de eigendomsgeschiedenis van percelen en huizen te achterhalen.

In veel gevallen is het mogelijk om die bronnen te koppelen aan percelen op de kadasterkaart van 1832.

Theo Meulendijks heeft voor diverse plaatsen dergelijk onderzoek uitgevoerd. Op verzoek van de SAS voerde hij dat onderzoek uit voor Aarle-Rixtel en Asten. De resultaten ervan zijn op deze site beschikbaar.

2013

 • maart 2013 zijn nieuwe versies van een aantal kaarten van Aarle-Rixtel aan de site toegevoegd.
 • oktober 2013 zijn de resultaten van het onderzoek van Liessel opgenomen.
 • Ook in oktober 2013 zijn de resultaten van het onderzoek van Theo Meulendijks van Helmond-Hoogeinde toegevoegd. Dat onderzoek werd uitgevoerd op verzoek van de archeologische dienst van Eindhoven. Zij gaf toestemming om die resultaten ook op deze website te plaatsen.

2014

 • januari 2014 zijn een tweetal bestanden betreffende Aarle-Rixtel vervangen, omdat nader onderzoek extra gegevens opleverde over de hoeve Duijnhoven.
 • Verder zijn met toestemming van de Archeologische Dienst van Eindhoven de onderzoeksresultaten toegevoegd van Tongelre (gemeente Eindhoven) en Haageind (gemeente Helmond)
 • In 2014 heeft Theo Meulendijks de kadasterkaarten van 1832 van een aantal gemeenten bewerkt en teven bestanden gemaakt van de eigenaars en andere gegevens uit de Oorspronkelijk Aanwijzende Tafels. Het betreft Beek en Donk, Deurne, Lieshout en een deel van de kaarten van Bakel en de OAT van Vlierden.

2015

 • Nu zijn bewerkte bestanden toegevoegd uit het archief van de Tafel van de Heilige Geest van Helmond.

2016

 • januari 2016 zijn nieuwe bestanden toegevoegd uit hetzelfde archief.
 • december 2016 zijn bewerkingen van het archief van de schepenbank van Helmond opgenomen.

2017

 • januari 2017 zijn bestanden toegevoegd uit het archief van de Tafel van de H Geest van Helmond.
 • januari 2017 zijn bestanden tegevoegd uit de schepenprotocollen van Helmond.
 • januari 2017 zijn hoofdgeldregisters van Helmond toegevoegd.
 • juli 2017 zijn indexen toegevoegd op de vonnissen van de schepenbank van Helmond

Onderzoek

Onderzoek Aarle-Rixtel

De resultaten van het onderzoek van Theo Meulendijks in Aarle-Rixtel bestaat uit een aantal kaarten, gebaseerd op de kadasterkaarten van 1832, waarbij de oude sectie indeling van de kaarten is aangehouden. Daarnaast is er een tekstbestand met daarin de gecombineerde vermeldingen van een bepaald perceel of huis. Alle vermeldingen zijn te vinden onder het kadastraal nummer van de kaart van 1832.

Aarle-Rixtel algemeen
Aarle Rixtel, algemene opmerkingen en bijzondere vondsten (gewijzigd januari 2014)
Aarle-Rixtel, lijst van toponiemen
Aarle-Rixtel, huizenlijst
Kaart van Aarle Rixtel anno 1720 (collectie Regionaal Historisch Centrum Eindhoven)
Beschrijving van de kaart van 1720

Aarle-Rixtel Sectie A
kaartblad A1 anno 1700, kaartblad A1 anno 1800, kaartblad A1 anno 1813, kaartblad A1 anno 1832,
kaartblad A2 anno 1700, kaartblad A2 anno 1800, kaartblad A2 anno 1813, kaartblad A2 anno 1832,
kaartblad A, vermeldingen huizen per sectienummer (gewijzigd januari 2014)

Aarle-Rixtel Sectie B
kaartblad B1 anno 1700, kaartblad B1 anno 1800, kaartblad B1 anno 1832,
kaartblad B2 anno 1700, kaartblad B2 anno 1800, kaartblad B2 anno 1813, kaartblad B2 anno 1832,
kaartblad B3 anno 1700, kaartblad B3 anno 1800, kaartblad B3 anno 1813, kaartblad B3 anno 1832,
kaartblad B4 anno 1700, kaartblad B4 anno 1800, kaartblad B4 anno 1813, kaartblad B4 anno 1832,
kaartblad B, vermeldingen huizen per sectienummer

Aarle-Rixtel Sectie C
kaartblad C1 anno 1700, kaartblad C1 anno 1800, kaartblad C1 anno 1813, kaartblad C1 anno 1832,
kaartblad C2 anno 1700, kaartblad C2 anno 1800, kaartblad C2 anno 1813, kaartblad C2 anno 1832,
kaartblad C3 anno 1700, kaartblad C3 anno 1800, kaartblad C3 anno 1813, kaartblad C3 anno 1832,
kaartblad C, vermeldingen huizen per sectienummer

Aarle-Rixtel, niet gelokaliseerd
Vermeldingen van een aantal huizen die in de bronnen voorkomen kunnen wel met elkaar worden gecombineerd, maar de koppeling aan een kadastraal nummer is niet gelukt. Overzicht van de niet gelokaliseerde huizen.

Onderzoek Liessel

De resultaten van het onderzoek van Theo Meulendijks in Liessel bestaat uit een aantal kaarten, gebaseerd op de kadasterkaarten van 1832, waarbij de oude sectie indeling van de kaarten is aangehouden . Het gaat om kadastrale kaarten van de gemeente Deurne, sectie G in vier kaartbladen. Daarnaast is er een tekstbestand met daarin de gecombineerde vermeldingen van een bepaald perceel of huis in Liessel. Alle vermeldingen zijn te vinden onder het kadastraal nummer van de kaart van 1832.

Liessel algemeen
Historisch onderzoek huizen en veldnamen Liessel
Lijst van veldnamen in Liessel

Kaarten van Liessel

Sectie G kaartblad 1 anno 1792, Sectie G kaartblad 1 anno 1803, Sectie G kaartblad 1 anno 1832
Sectie G kaartblad 2 anno 1792, Sectie G kaartblad 2 anno 1803, Sectie G kaartblad 2 anno 1832
Sectie G kaartblad 3 anno 1792, Sectie G kaartblad 3 anno 1803, Sectie G kaartblad 3 anno 1832
Sectie G kaartblad 4 anno 1792, Sectie G kaartblad 4 anno 1803, Sectie G kaartblad 4 anno 1832

Onderzoek Helmond Hoogeind

De resultaten van het onderzoek van Theo Meulendijks in Helmond-Hoogeind bestaat uit een aantal kaarten, gebaseerd op de kadasterkaarten van 1832, waarbij de oude sectie indeling van de kaarten is aangehouden . Het gaat om kadastrale kaarten van de gemeente Helmond, sectie C in drie kaartbladen. Daarnaast is er een tekstbestand met daarin de gecombineerde vermeldingen van een bepaald perceel of huis in Helmond-Hoogeind. Alle vermeldingen zijn te vinden onder het kadastraal nummer van de kaart van 1832.

Daarnaast een bestand met de vermeldingen in de cijnsregisters, gekoppeld aan het kadaster van 1832. Tenslotte ook een index op toponiemen.

Helmond Hoogeind algemeen
Historisch onderzoek huizen en veldnamen in Helmond Hoogeind
Vermeldingen in de cijnsregisters, gekoppeld aan kadaster 1832
Lijst van veldnamen in Helmond, sectie Hoogeind

Kaarten van Helmond, sectie C van Hoogeind
Sectie C kaartblad 1 met cijnspercelen, tienden en huizen
Sectie C kaartblad 1 met grondgebruik 1832
Sectie C kaartblad 2 met cijnspercelen, tienden en huizen
Sectie C kaartblad 2 met grondgebruik 1832
Sectie C kaartblad3 met cijnspercelen, tienden en huizen
Sectie C kaartblad 3 met grondgebruik 1832
Sectie C kaartblad 3 geprojecteerd op de kaart van Van Deventer

Onderzoek Helmond Haageind

Op verzoek van de archeologische dienst van Eindhoven heeft Theo Meulendijks onderzoek uitgevoerd in het stadsdeel Haageind binnen Helmond. Het betreft een volledige uitgave in pdf formaat, waarin alle onderzoeksresultaten zijn gebundeld.

Onderzoek Helmond Haageind

Onderzoek Tongelre – Eindhoven

Op verzoek van de archeologische dienst van Eindhoven heeft Theo Meulendijks onderzoek uitgevoerd in de voormalige gemeente Tongelre, thans stadsdeel van Eindhoven. Het betreft een volledige uitgave in pdf formaat, waarin alle onderzoeksresultaten zijn gebundeld.

Onderzoek Tongelre (gemeente Eindhoven)

Gegevens

Gegevens Beek en Donk

De kadasterkaarten van 1832 betreffende Beek en Donk zijn bewerkt en de gegevens uit de Oorspronkelijk Aanwijzende Tafel zijn gedigitaliseerd.

Hieronder de diverse secties: sectie A1, sectie A2, sectie B, sectie C, sectie D1, sectie D2, sectie E, sectie F, sectie G

Hieronder de diverse gegevens secties: sectie A, sectie B, sectie C, sectie D, sectie E, sectie F, sectie G

Gegevens Deurne

De kadasterkaarten van 1832 betreffende Deurne zijn bewerkt en de gegevens uit de Oorspronkelijk Aanwijzende Tafel zijn gedigitaliseerd.

Hieronder de diverse secties: Bottel B2, Bottel B3, Haageind C1, Haageind C2, Haageind C3, Haageind C4, Zeilberg D1, Zeilberg D2, Kerkeind E1, Kerkeind E2, Het Dorp F1, Het Dorp F1_1, Het Dorp F2, De Peel H1, De Peel H2, De Peel H3, De Peel H4, De Peel H5, De Peel H6, De Peel H7, Heitrak I1, Heitrak I2

Hieronder de diverse gegevens secties: sectie B Bottel, sectie C Haageind, sectie D Zeilberg, sectie E Kerkeind, sectie F Dorp, sectie H De Peel, sectie I Heitrak

Gegevens Lieshout

De kadasterkaarten van 1832 betreffende Lieshout zijn bewerkt en de gegevens uit de Oorspronkelijk Aanwijzende Tafel zijn gedigitaliseerd.

Hieronder de diverse secties: sectie A Lieshoutseheide 1, sectie B Boerdonksekampen, sectie C Ginderdoor, sectie D Lieshout, sectie E Broek 2, sectie E Broek 3, sectie F Deensehoek 1, sectie F Deensehoek 2, sectie F Deensehoek 3, sectie G 1 Beemdkant, Sectie G 2 Lieshout, sectie H Lieshout 1, sectie H Lieshout 2 deel 1, sectie H Lieshout 2 deel 2, sectie H Lieshout 3

Hieronder de diverse gegevens secties: sectie A, sectie B, sectie C, sectie D, sectie E, sectie F, sectie G, sectie H

Gegevens Bakel

De kadasterkaarten van 1832 betreffende het  Bakels deel van Brouwhuis.

Hieronder de diverse secties:

sectie G Brouwhuiseheide 3, sectie G Brouwhuiseheide 4, sectie H Brouwhuis

Gegevens Vlierden

De beschikbare gegevens van Vlierden betreffen bewerkte kadasterkaarten
en de gegevens uit de Oorspronkelijk Aanwijzende Tafel van het kadaster 1832.

Hieronder de diverse secties: Vlierden Brouwhuis sectie A, Vlierden Hertsberg sectie B, Vlierden sectie C, Vlierden A1, Vlierden A2, Vlierden B1, Vlierden B2, Vlierden C1, Vlierden C2, Vlierden C3

Helmond

Helmond Tafel H Geest

Er zijn uittreksels gemaakt van een aantal archiefstukken uit het archief van de Tafel van de Heilige Geest (de Armentafel) van Helmond.
De originele archiefstukken bevinden zich in het Regionaal Historisch Centrum Eindhoven, archief van de Tafel van de Heilige Geest te Helmond, toegangsnummer 15448. Bij elk bestand is het inventarisnummer toegevoegd.

Verder is een bestand opgenomen van alle huizen waaruit de Tafel van de Heilige Geest inkomsten verwierf.

Bijlagen rekeningen H Geest Helmond 1810-1675
Charters T.H.Geest
Huizen met inkomsten voor Tafel H Geest Helmond

4327 Tafel H.G. 1696-1738
4328 Tafel H.G. 1738-1789
4329 Tafel H.G. 1789-1810
4483 Tafel H.G. 1613-1618
4484 Tafel H.G. 1625-1631
4487 Tafel H.G.  1636-1638
4490 Tafel H.G. 1646-1648
4493 Tafel H.G. 1651-1652
4496 Tafel H.G. 1656-1657
4497 Tafel H.G. 1657-1660
4500 Tafel H.G. 1663-1666
4503 Tafel H.G. 1676 -1680
4506 Tafel H.G. 1685-1688
4509 Tafel H.G. 1693-1697
4510 Tafel H.G. 1697-1699
4512 Tafel H.G. 1702-1705
4513 Tafel H.G. 1705-1709
4515 Tafel H.G. 1713-1715
4518 Tafel H.G. 1722-1724
4521 Tafel H.G. 1730-1733
4523 Tafel H.G. 1737-1741
4526 Tafel H.G. 1749-1753
4530 Tafel H.G. 1765-1769
4531 Tafel H.G. 1769-1773
4534 Tafel H.G. 1781-1785
4535 Tafel H.G. 1785-1789
4537 Tafel H.G. 1793-1797
4538 Tafel H.G. 1797-1801

Vervangen in januari 2016

‘Klodt van de H Geest’ turf voor de armen

4540 Tafel H.G. 1625-1631
4541 Tafel H.G. 1631-1634
4542 Tafel H.G. 1634-1638
4543 Tafel H.G. 1657-1660
4544 Tafel H.G. 1660-1663
4545 Tafel H.G. 1663-1666
4546 Tafel H.G. 1669-1675
4547 Tafel H.G. 1675-1676
4548 Tafel H.G. 1680-1682
4549 Tafel H.G. 1682-1685
4550 Tafel H.G. 1688-1690
4551 Tafel H.G. 1690-1693
4552 Tafel H.G. 1682-1685
4553 Tafel H.G. 1696-1699
4556 Tafel H.G. 1713-1715
4557 Tafel H.G. 1717-1722
4558 Tafel H.G. 1722-1724
4559 Tafel H.G. 1724 -1727
4561 Tafel H.G. 1730-1733
4563 Tafel H.G. 1737-1741
4572 Tafel H.G. 1773-1777
4579 Tafel H.G. 1801-1805

 

Helmond Schepenbank

Archief Schepenbank Helmond, bewaarplaats RHC-Eindhoven, toegangsnummer 15240.
Criminele vonnissen, 1681-1690

De namen van de bestanden bestaan uit het inventarisnummer met daarbij aangegeven de periode waarover de vonnissen betrekking hebben.
Index samengesteld door Theo Meulendijks.

3747 1681-1690
3748 1691-1700
3749 1701-1710
3750 1711-1720
3751 1721-1730
3752 1731-1740
3753 1741-1757
3754 1659-1665
3755 1665-1670
3756 1671-1680
3757 1692-1697
3758 1685-1690
3759 1692-1698
3760 1693-1700
3761 1700-1707
3762 1709-1723
3763 1723-1735
3764 1690-1742
3765 1709-1800
3766 1736-1745
3767 1746-1754
3768 1754-1788
3769 1788-1808

Allerhande Akten, 1733-1807

De namen van de bestanden bestaan uit het inventarisnummer met daarbij aangegeven de periode waarover de akten betrekking hebben.
Index samengesteld door Theo Meulendijks.

3985 1733-1738
3986 1738-1747
3987 1747-1753
3988 1753-1759
3989 1759-1764
3990 1764-1769
3991 1770-1774
3992 1774-1780
3993 1780-1785
3994 1788-1789
3995 1789-1794
3996 1794-1797
3997 1797-1800
3998 1800-1803
3999 1803-1805
4000 1805-1807

Hoofdgeld Helmond

Hoofdgeldregisters van Helmond

Helmond hoofdgeld 1694, Helmond hoofdgeld 1695, Helmond hoofdgeld 1697