Cultuurhistorische Projecten

In Peelland zijn de afgelopen jaren een aantal projecten gestart met als doel om elementen van het cultuurlandschap weer terug te brengen of weer zichtbaar te maken. Bij een aantal daarvan was de SAS betrokken, soms als initiatiefnemer, soms als ondersteuning bij de realisatie.

Hieronder staan voorbeelden ervan beschreven.

Bij gelegenheid van de activiteiten rond 100 jaar Gouden Helm werd met steun van de SAS een brochure uitgegeven met de titel: Fietsend op zoek naar de Gouden Helm in de Peel.

Historische Geografie Brabant

Logo Historische Geografie Brabant

Historische geografie bestudeert met name de wijze waarop cultuurlandschap en de elementen en structuren daarin tot stand zijn gekomen onder invloed van menselijk handelen. Kenmerkend is het gebruik van historische bronnen en kaarten.

Kerken in Kempen en Peelland

Kerken, kerktorens en kerkplaatsen
in het Rijk van Dommel en Aa.
De ontwikkeling van veel dorpen in Zand-Brabant is op een soortgelijke wijze verlopen. Op de hoogste delen van het landschap, waar een natuurlijke vruchtbaarheid aanwezig was, ontstonden de oudste nederzettingen.

Erfgoedgeowiki

Een geowiki is een toepassing waarbij de kaart een slimme rol speelt: Gebruikers zien in de wiki de locatie op de kaart waarbij ook interessante informatie over de omgeving wordt getoond.

 

Faam van Croy

Enkele jaren geleden is in het kader van de Reconstructie het rapport ‘Gebiedsontwikkeling Croy. Visie en maatregelen’ vastgesteld. Een van de maatregelen is het verstevigen van de educatieve functie van het gebied Croy.
Naast cultuurhistorie is ook de natuur onderdeel van het plan.