Zonder Boer geen Voer

sponsors zonderboergeenvoer

We zouden het vandaag de dag bijna vergeten; hoe afhankelijk we zijn van de opbrengst van het platteland. Graan, groenten, vlees en melkproducten vormen de basis van ons dagelijks voedsel.

Tegenwoordig komt ons eten ook van heinde en verre, maar vroeger was de productie plaatselijk. Mensen zorgden in een vroeg verleden voor zichzelf en later voor de voedselvoorziening voor hun directe omgeving. Boeren waren voor stedelingen een belangrijke bondgenoot.

De tentoonstelling “Zonder boer geen voer” laat aan de hand van archeologische vondsten, historische objecten en huidige landbouwmethoden zien hoe de scheiding tussen voedselproducenten en consumenten langzaam is ontstaan en hoe het “boeren” in Peelland in de afgelopen 5000 jaar is veranderd.

 

“Zonder boer geen voer” is een tijdelijke tentoonstelling over de archeologie van 5000 jaar boerenverleden aan de rand van De Peel. Het doel van de tentoonstelling is voor een breed publiek het verhaal te vertellen over het boerenverleden aan de hand van de resultaten van archeologisch en historisch onderzoek en hedendaagse ontwikkelingen. Het verhaal wordt geïllustreerd met vondsten uit Peelland. Parallel aan de tentoonstelling worden nevenactiviteiten georganiseerd zodat tentoonstelling en thema breed onder de aandacht komen bij bewoners en bij recreanten die in de regio verblijven.

Zonder Boer Geen Voer is een initiatief van SAS, AVKP, ZLTO en is uitgevoerd door Echo tekst en presentatie.

 

Locatie
De tentoonstelling wordt georganiseerd in het Boerenbondsmuseum, Pandelaar 106,5421 NJ te Gemert en is te bezoeken op de normale openingstijden van het museum. Meer informatie op www.boerenbondsmuseum.nl .

 

Nevenprogramma
In de linkerkolom vindt u het nevenprogramma bij de expositie. De activiteiten vinden allemaal plaats in het Boerenbondsmuseum te Gemert.

 

foto expositie Gemert