Gegevens Bakel

De kadasterkaarten van 1832 betreffende het  Bakels deel van Brouwhuis.

sectie G Brouwhuiseheide 3
sectie G Brouwhuiseheide 4
sectie H Brouwhuis