Gegevens Vlierden

De beschikbare gegevens van Vlierden betreffen bewerkte kadasterkaarten en de gegevens uit de Oorspronkelijk Aanwijzende Tafel van het kadaster 1832.

 

Gegevens Vlierden Brouwhuis sectie A
Gegevens Vlierden Hertsberg sectie B
Gegevens Vlierden sectie C

vlierden A1
vlierden A2
vlierden B1

vlierden B2
vlierden C1
vlierden C2
vlierden C3