Cultuurhistorische Projecten

In Peelland zijn de afgelopen jaren een aantal projecten gestart met als doel om elementen van het cultuurlandschap weer terug te brengen of weer zichtbaar te maken. Bij een aantal daarvan was de SAS betrokken, soms als initiatiefnemer, soms als ondersteuning bij de realisatie.

 

In het linkermenu staan voorbeelden ervan beschreven.

 

Bij gelegenheid van de activiteiten rond 100 jaar Gouden Helm werd met steun van de SAS een brochure uitgegeven met de titel: Fietsend op zoek naar de Gouden Helm in de Peel.