Een boek over klooster Binderen

In het najaar van 2018 gaat er een boek verschijnen over het vrouwenklooster Binderen in Helmond, gesticht in 1238 door keizerin Maria van Brabant. Zij begiftigde het klooster met veel goederen, verspreid liggend in de regio Peelland. Over de Binderse pachthoeven zal veel informatie in het boek verschijnen. Na de Tachtigjarige Oorlog en de vrede van Munster in 1648 kwam de regio onder de Republiek en werd het bezit van katholieke instanties in de Meierij in beslag genomen door de Staten generaal. Zo ook het klooster Binderen dat in 1650 werd verkocht aan Johan Gans, heer van Bommenede. Het boek geeft ook veel in formatie over de wereldse periode van Binderen, die toen aanbrak. Onder andere over de bewoonster Johanna Maria, dochter van Maarten Tromp, die een rijke inventaris naar Helmond meebracht. In 1760 werd het klooster openbaar geveild en in delen verkocht. Het verdween, behalve de gracht die er omheen lag. Die gracht in Helmond noord getuigt van een rijk verleden.

 

Het boek omvat ruim 200 pagina’s met veel nieuwe informatie over Binderen. In het Eindhovens Dagblad van 20 juni verscheen hierover een krantenartikel.

Het boek is rijk geïllustreerd.

Het gaat verschijnen eind november / begin december 2018.

 

Prijs bij intekening bedraagt €14,95 (exclusief verzendkosten). De voorintekening sluit op 21 september 2018. Daarna zal het boek €19,95 gaan kosten.

Intekenen op het boek kan op 3 manieren.

 

1. Door overmaking van €14,95 per exemplaar (excl. verzendkosten) op rekening

NL04 RABO 0101 4163 93 tnv St. Archeologisch Samenwerkingsverband Helmond ovv Boek Binderen en naam en adres.

 

2. Door een e-mail te sturen naar sas@saspeelland.nl met vermelding van contactgegevens.

 

3. Via telefoonnummer 0492 – 54 60 52 van Theo Meulendijks, auteur van het boek.

 U kunt hier een flyer bekijken.