Zonder Boer Geen Voer

We zouden het vandaag de dag bijna vergeten; hoe afhankelijk we zijn van de opbrengst van het platteland. Graan, groenten, vlees en melkproducten vormen de basis van ons dagelijks voedsel.

Tegenwoordig komt ons eten ook van heinde en verre, maar vroeger was de productie plaatselijk. Mensen zorgden in een vroeg verleden voor zichzelf en later voor de voedselvoorziening voor hun directe omgeving. Boeren waren voor stedelingen een belangrijke bondgenoot.

De tentoonstelling “Zonder boer geen voer” laat aan de hand van archeologische vondsten, historische objecten en huidige landbouwmethoden zien hoe de scheiding tussen voedselproducenten en consumenten langzaam is ontstaan en hoe het “boeren” in Peelland in de afgelopen 5000 jaar is veranderd.

“Zonder boer geen voer” is een tijdelijke tentoonstelling over de archeologie van 5000 jaar boerenverleden aan de rand van De Peel. Het doel van de tentoonstelling is voor een breed publiek het verhaal te vertellen over het boerenverleden aan de hand van de resultaten van archeologisch en historisch onderzoek en hedendaagse ontwikkelingen. Het verhaal wordt geïllustreerd met vondsten uit Peelland. Parallel aan de tentoonstelling worden nevenactiviteiten georganiseerd zodat tentoonstelling en thema breed onder de aandacht komen bij bewoners en bij recreanten die in de regio verblijven.

Zonder Boer Geen Voer is een initiatief van SAS, AVKP, ZLTO en is uitgevoerd door Echo tekst en presentatie.

Locatie
De tentoonstelling wordt georganiseerd in het Boerenbondsmuseum, Pandelaar 106,5421 NJ te Gemert en is te bezoeken op de normale openingstijden van het museum. Meer informatie op www.boerenbondsmuseum.nl .

Nevenprogramma
Naast de tentoonstelling is er een nevenprogramma georganiseerd van lezingen, groepsbezoeken en een bijeenkomst voor vondstdeterminatie.
De lezingen en de vondstdeterminatie vinden allemaal plaats op maandagavonden in het Boerenbondsmuseum.

Maandag 26 mei 20.00 uur
Akkers door de eeuwen heen
Ria Berkvens, regioarcheoloog van de Omgevingsdienst Zuidoost Brabant geeft een uiteenzetting over de manier waarop in de prehistorie akkerbouw werd gepleegd op zogenaamde raatakkers.
In het tweede deel van de avond gaat Jan Timmers in op allerlei aspecten van akkers, zoals ze vanaf de late middeleeuwen werden ingericht en aangelegd.

Maandag 30 juni
17.30 – 20.00 uur Vondsten determinatie
Vanaf 17.30 uur is er een mogelijkheid voor iedereen om archeologische of andere vondsten te laten determineren door een aantal deskundigen. Het kan gaan om vuurstenen voorwerpen, aardewerk (ook scherven), metalen voorwerpen, munten en allerlei andere voorwerpen die gevonden zijn en waarvan je wil weten wat het is en hoe oud het is.
20.00 Bewoningsgeschiedenis en landbouw vanaf de late prehistorie tot de middeleeuwen in Peelland.
Lezing door archeoloog Henk Hiddink over de resultaten van meerdere archeologische onderzoeken in de regio. De nadruk zal daarbij liggen op het boerenbedrijf.

Maandag 25 augustus 20.00 uur
5000 jaar veehouderij in zuidoost Brabant
Theo de Jong, archeoloog van Helmond en gespecialiseerd in onderzoek van dierlijk botmateriaal, verteld over de domesticatie en introductie van (slacht)vee en pluimvee vanaf de prehistorie tot het recente verleden.
In het tweede deel van de avond is er een presentatie over diergeneeskunde in de periode dat er nog geen veeartsen waren. Volksgeneeskunde van de beesten, tips en trucs van boeren.

Maandag 29 september
Het agrarisch gebruik en ontginning van het landschap
Hein Vera verteld over de manier waarop boeren door de eeuwen heen gebruik maakten van het landschap, niet alleen van akkers en weilanden, maar ook van de rest van het landschap en op welke manier dat georganiseerd was.
In het tweede deel van de avond komt Paul Thissen aan het woord over de grootschalige agrarische ontginning van de Peel en andere heidegebieden in de regio vanaf de 19de eeuw.

Maandag 27 oktober
De toekomst van de land en tuinbouw in De Peel.
Hans Huijbers, voorzitter van ZLTO, zal deze avond ingaan op de moderne agrarische bedrijfsvoering en op de ontwikkelingen die daarin momenteel gaande zijn. Hoe zal de toekomst van de agrarische sector er uit zien.

 

Historisch onderzoek Theo Meulendijks

Door meerdere archiefbronnen, zoals schepenprotocollen, cijnsregisters en dergelijke, te raadplegen en te combineren is het mogelijk om de eigendomsgeschiedenis van percelen en huizen te achterhalen.

In veel gevallen is het mogelijk om die bronnen te koppelen aan percelen op de kadasterkaart van 1832.

Theo Meulendijks heeft voor diverse plaatsen dergelijk onderzoek uitgevoerd. Op verzoek van de SAS voerde hij dat onderzoek uit voor Aarle-Rixtel en Asten. De resultaten ervan zijn op deze site beschikbaar.

Cultuurhistorische rapporten

Cultuurhistorische rapporten

 

Aspecten van het cultuurhistorisch landschap raken alle initiatieven die ingrepen in het landschap tot gevolg hebben. Bij elk plan of project binnen Plattelandsontwikkeling doen zich kansen voor om historische elementen te versterken of te herstellen. Vooral bij integrale gebiedsprogramma’s zijn die kansen groot. Bij die projecten, maar ook bij kleinere ingrepen, is het belangrijk om bij de planontwikkeling een degelijke cultuurhistorische inventarisatie en analyse op te nemen. In de loop van de jaren is in Peelland de aandacht en het begrip voor het historisch cultuurlandschap duidelijk toegenomen. Langzaamaan wordt het opstellen van cultuurhistorische rapporten een vanzelfsprekend onderdeel van nieuwe plannen. Niet alleen de kwaliteit van ons landschap, maar vooral de beleving ervan verdienen aandacht en krijgen dat ook steeds meer.

Inmiddels zijn op initiatief of met medewerking van de SAS de volgende cultuurhistorische inventarisaties en analyses gerealiseerd:

 • Landschapsplan Geneneind (Bakel, inmiddels onderdeel van IGP Bakelse Plassen)
 • Heihorsten (Someren)
 • Astense Aa (Deurne en Asten)
 • Kaweische Loop (Bakel, Deurne)
 • Waterberging Diesdonk (Asten, Helmond)
 • Groene Peelvallei (Deurne, Helmond)
 • Sang en Goorkens (Mierlo en Someren)
 • Snelle Loop (Laarbeek, Gemert-Bakel)
 • Eessens Put

Er lopen op dit moment nog onderzoeken en inventarisaties voor:

 • Peelvenen Leegveld (Deurne)
 • Grote Peel (Asten)

 

Bij het opstellen van de rapporten werd steeds een beroep gedaan op de gebiedskennis van lokale heemkundekringen en deskundigen, waardoor ook bij die groeperingen nut en noodzaak van aandacht voor ons cultuurlandschap binnen Plattelandsontwikkeling groeit. Het hanteren van deze werkwijze en de coördinatie van lokale inbreng leveren waardevolle resultaten en worden breed gewaardeerd, niet alleen in het wereldje van de cultuurhistorici, maar ook bij IVN afdelingen en andere natuurorganisaties.

Hello world! 002

Welcome to Www.saspeelland.nl. This is your first post. Edit or delete it, then start blogging!