Zonder Boer Geen Voer

Posted by jantimmers as Uncategorized

We zouden het vandaag de dag bijna vergeten; hoe afhankelijk we zijn van de opbrengst van het platteland. Graan, groenten, vlees en melkproducten vormen de basis van ons dagelijks voedsel.

Tegenwoordig komt ons eten ook van heinde en verre, maar vroeger was de productie plaatselijk. Mensen zorgden in een vroeg verleden voor zichzelf en later voor de voedselvoorziening voor hun directe omgeving. Boeren waren voor stedelingen een belangrijke bondgenoot.

De tentoonstelling “Zonder boer geen voer” laat aan de hand van archeologische vondsten, historische objecten en huidige landbouwmethoden zien hoe de scheiding tussen voedselproducenten en consumenten langzaam is ontstaan en hoe het “boeren” in Peelland in de afgelopen 5000 jaar is veranderd.

“Zonder boer geen voer” is een tijdelijke tentoonstelling over de archeologie van 5000 jaar boerenverleden aan de rand van De Peel. Het doel van de tentoonstelling is voor een breed publiek het verhaal te vertellen over het boerenverleden aan de hand van de resultaten van archeologisch en historisch onderzoek en hedendaagse ontwikkelingen. Het verhaal wordt geïllustreerd met vondsten uit Peelland. Parallel aan de tentoonstelling worden nevenactiviteiten georganiseerd zodat tentoonstelling en thema breed onder de aandacht komen bij bewoners en bij recreanten die in de regio verblijven.

Zonder Boer Geen Voer is een initiatief van SAS, AVKP, ZLTO en is uitgevoerd door Echo tekst en presentatie.

Locatie
De tentoonstelling wordt georganiseerd in het Boerenbondsmuseum, Pandelaar 106,5421 NJ te Gemert en is te bezoeken op de normale openingstijden van het museum. Meer informatie op www.boerenbondsmuseum.nl .

Nevenprogramma
Naast de tentoonstelling is er een nevenprogramma georganiseerd van lezingen, groepsbezoeken en een bijeenkomst voor vondstdeterminatie.
De lezingen en de vondstdeterminatie vinden allemaal plaats op maandagavonden in het Boerenbondsmuseum.

Maandag 26 mei 20.00 uur
Akkers door de eeuwen heen
Ria Berkvens, regioarcheoloog van de Omgevingsdienst Zuidoost Brabant geeft een uiteenzetting over de manier waarop in de prehistorie akkerbouw werd gepleegd op zogenaamde raatakkers.
In het tweede deel van de avond gaat Jan Timmers in op allerlei aspecten van akkers, zoals ze vanaf de late middeleeuwen werden ingericht en aangelegd.

Maandag 30 juni
17.30 – 20.00 uur Vondsten determinatie
Vanaf 17.30 uur is er een mogelijkheid voor iedereen om archeologische of andere vondsten te laten determineren door een aantal deskundigen. Het kan gaan om vuurstenen voorwerpen, aardewerk (ook scherven), metalen voorwerpen, munten en allerlei andere voorwerpen die gevonden zijn en waarvan je wil weten wat het is en hoe oud het is.
20.00 Bewoningsgeschiedenis en landbouw vanaf de late prehistorie tot de middeleeuwen in Peelland.
Lezing door archeoloog Henk Hiddink over de resultaten van meerdere archeologische onderzoeken in de regio. De nadruk zal daarbij liggen op het boerenbedrijf.

Maandag 25 augustus 20.00 uur
5000 jaar veehouderij in zuidoost Brabant
Theo de Jong, archeoloog van Helmond en gespecialiseerd in onderzoek van dierlijk botmateriaal, verteld over de domesticatie en introductie van (slacht)vee en pluimvee vanaf de prehistorie tot het recente verleden.
In het tweede deel van de avond is er een presentatie over diergeneeskunde in de periode dat er nog geen veeartsen waren. Volksgeneeskunde van de beesten, tips en trucs van boeren.

Maandag 29 september
Het agrarisch gebruik en ontginning van het landschap
Hein Vera verteld over de manier waarop boeren door de eeuwen heen gebruik maakten van het landschap, niet alleen van akkers en weilanden, maar ook van de rest van het landschap en op welke manier dat georganiseerd was.
In het tweede deel van de avond komt Paul Thissen aan het woord over de grootschalige agrarische ontginning van de Peel en andere heidegebieden in de regio vanaf de 19de eeuw.

Maandag 27 oktober
De toekomst van de land en tuinbouw in De Peel.
Hans Huijbers, voorzitter van ZLTO, zal deze avond ingaan op de moderne agrarische bedrijfsvoering en op de ontwikkelingen die daarin momenteel gaande zijn. Hoe zal de toekomst van de agrarische sector er uit zien.

 

Comments are closed.