Literatuur

Ancker, H. van den, 2001: Het land van Gemert-Bakel in twee aardkundige fietsroutes, Amsterdam.

 

Baaren, K. van/H. Simons, 2002: Mierlo-Geldrop. Cultuurhistorie en archeologie van de Molenheide en Luchenseheide, Mierlo (notitie heemkundekring Myerle).

 

Beijers, H/P. Koolen (eds), 1996: Vlierdens verleden 721-1926. Historische opstellen over de oude heerlijkheid en de zelfstandige gemeente, Deurne.

 

Bont, Chr. de, 1993 : ‘…al het merkwaardige in bonte afwisseling…’ Een historische geografie van Midden- en Oost-Brabant, Waalre (Bijdragen tot de studie van het Brabantse Heem 36).

 

Box, G., 1991a: Archeologisch waardevolle gebieden in Aarle-Rixtel, Het Hagelkruis 1991/3, 15-23.

 

Box, G., 1991b: Veldverkenningen en onderzoek bij het kanaalproject in Aarle-Rixtel, Het Hagelkruis 1991/4, 22-26.

 

Box, G./T. Huijbers, 1995: De toekomst van ons verleden. Archeologisch waardevolle gebieden in Aarle-Rixtel, Beek en Donk en Lieshout. Nota ten behoeve van de planologische vernieuwing buitengebied, Aarle-Rixtel.

 

Brand, M.P.J. van den, 1982: Lief en leed in en over De Oude Peel. Een bijdrage tot de geschiedenis van het gehele Brabantse-Limburgse Peelgebied, Venray.

 

Coenen, J., 1986: Asten, ‘n eeuw historie van een Peeldorp, Asten.

 

Coenen, J., 1992: Van Ricstelle tot Aarle-Rixtel. De geschiedenis van Aarle-Rixtel, Geldrop.

 

Coenen, J., 2001: Hertog Jan en de Zummerse mens. Een overzicht van de geschiedenis van Someren en Lierop, Someren.

 

Griendt, H.F. van de, 2002: Uit sphagnum geboren. Een eeuw turfstrooiselindustrie in Nederland 1882-1983, Tilburg.

 

Heijden, C. van der/F. Gerritsen/J. Kolen/N. Roymans/H. Renes/K. Bosma/I. van Hellemondt, 2003: Brabant van Bronstijd tot Belvedère. De biografie van het Brabantse zandlandschap, Brabants Heem 55/3, 89-101.

 

Hidding, M./J. Kolen/Th. Spek, 2001: De biografie van het landschap. Ontwerp voor een inter- en multidisciplinaire benadering van de landschapsgeschiedenis en het cultuurhistorisch erfgoed, in J.H.F. Bloemers/M.-H. Wijnen (eds), Bodemarchief in behoud en ontwikkeling. De conceptuele grondslagen,  7-109.

 

Hiddink, H.A., 2000: Opgravingen in Laarbeek, Amsterdam (AIVU brochure 4).

 

Hiddink, H.A., 2001: Opgravingen bij Lieshout. Archeologisch onderzoek van resten uit de IJzertijd, Romeinse tijd en Middeleeuwen, Brabants Heem 53/1, 1-13.

 

Hollenberg, P./C.E.H.M. Peters, 1980: Ontginningen in de Noordbrabantse Peel in de 19de eeuw, Tilburg.

 

Huijbers, T., 1993: Een en al gras. De archeologie van een Middeleeuws cultuurlandschap. Aarle-Rixtel, Beek en Donk, Lieshout, Amsterdam (doctoraalscriptie UvA).

 

Huijbers, T., 1998: De biografie van het platte land, in T. Thelen (ed.), D’n Broekkant. Geschiedenis van landschap en bewoning, Laarbeek, 17-42.

 

Huijbers, T., 2002: De archeologie van de villa 2/1. Sporen van een lokale elite in Beek in de Volle en Late Middeleeuwen en de betekenis van de patroonheilige van de Beekse kerk, D’n Tesnuzzik 22/3, 19-40.

 

IJzerman, S.J., 2001: Inventarisatie hakhoutwallen, gemeente Gemert-Bakel. Deelrapport van het historisch-geografisch onderzoek in het kader van de reconstructiepilot Gemert-Bakel, Bilan 7, Tilburg.

 

IJzerman, S.J., 2002a: Detailstudie historisch landschap Geneneind. Deelrapport van het historisch-geografisch onderzoek in het kader van de reconstructiepilot Gemert-Bakel, Bilan 9, Tilburg.

 

IJzerman, S.J., 2002b: Algemeen historisch-geografisch landschapsonderzoek, gemeente Gemert-Bakel. Deelrapport van het historisch-geografisch onderzoek in het kader van de reconstructiepilot Gemert-Bakel, Bilan 11, Tilburg.

 

Kant, P./J. van de Ven/J. van der Wijst, 2002: Reconstructie De Peel. Startnotitie milieueffectrapportage, ‘s-Hertogenbosch.

 

Knoop, A./G. Merkelbach, 1987: Het domein Lieshout (7de  eeuw-1300), Lieshout.

 

Kortlang, F.P., 1987: De Dommelvallei. Een archeologische inventarisatie, ‘s-Hertogenbosch.

 

Kortlang, F.P., 1999: The Iron Age urnfield and settlement of Someren-Waterdael, in F. Theuws/N. Roymans (eds), Land and Ancestors. Cultural dynamics in the Urnfield Period and Middle Ages in the Southern Netherlands, Amsterdam  (Amsterdam Archaeological Studies 4), 133-197.

 

Kortlang, F.P./A. Hakvoort, 2002: Een elite-nederzetting uit de Vroege en Late Middeleeuwen te Aarle-Rixtel-Strijp? Amsterdam (AIVU brochure 7).

 

Laarschot, H. van de, 1989: Gemene gronden, gemene buren, in T. Maas (ed.), Lierop ‘n beeld van een dorp, Lierop, 56-66.

 

Lantschap & Vista, 2003: Cultuurhistorisch landschapsplan Geneneind, s.l.

 

Maas, T. (ed.), 1989: Lierop ‘n beeld van een dorp, Lierop.

 

Merkelbach, G., 1989: Lieshout anno 1736, Lieshout.

 

Nota Belvedere, 1999: Belvedere, beleidsnota over de relatie cultuurhistorie en ruimtelijke inrichting, ‘s-Gravenhage.

 

PON, 2001: Reconstructie en leefbaarheid in Gemert-Bakel, `s-Hertogenbosch.

 

Provincie Noord-Brabant, 1999: Brabant contrastrijk. Ruimtelijke visie op de toekomst van Brabant, `s-Hertogenbosch.

 

Provincie Noord-Brabant, 2000: Cultuurhistorische Waardenkaart Noord-Brabant Versie 1.2 (cd-rom), ‘s-Herto