Cultuurhistorische Rapporten

 

Aspecten van het cultuurhistorisch landschap raken alle initiatieven die ingrepen in het landschap tot gevolg hebben. Bij elk plan of project binnen Plattelandsontwikkeling doen zich kansen voor om historische elementen te versterken of te herstellen. Vooral bij integrale gebiedsprogramma’s zijn die kansen groot. Bij die projecten, maar ook bij kleinere ingrepen, is het belangrijk om bij de planontwikkeling een degelijke cultuurhistorische inventarisatie en analyse op te nemen. In de loop van de jaren is in Peelland de aandacht en het begrip voor het historisch cultuurlandschap duidelijk toegenomen. Langzaamaan wordt het opstellen van cultuurhistorische rapporten een vanzelfsprekend onderdeel van nieuwe plannen. Niet alleen de kwaliteit van ons landschap, maar vooral de beleving ervan verdienen aandacht en krijgen dat ook steeds meer.

Inmiddels zijn op initiatief of met medewerking van de SAS een aantal cultuurhistorische inventarisaties en analyses gerealiseerd

 

Let op bij het downloaden: het kan even duren vanwege de omvang van de bestanden

 

De rapportage bestaat uit drie afzonderlijke studies:

 

Bij het opstellen van de rapporten werd steeds een beroep gedaan op de gebiedskennis van lokale heemkundekringen en deskundigen, waardoor ook bij die groeperingen nut en noodzaak van aandacht voor ons cultuurlandschap binnen Plattelandsontwikkeling groeit. Het hanteren van deze werkwijze en de coördinatie van lokale inbreng leveren waardevolle resultaten en worden breed gewaardeerd, niet alleen in het wereldje van de cultuurhistorici, maar ook bij IVN afdelingen en andere natuurorganisaties.

 

Naast de cultuurhistorische rapporten zijn er nog een aantal minder omvangrijke cultuurhistorische publikaties, die in het kader van projecten werden opgesteld.